Dojo etikett

A dojo (gyakorló terem) etikett olyan hagyományos viselkedési szabályokat jelent, ami az általános viselkedési normákon túl, a dojoban található tárgyak/dolgok, emberek közötti viszonyt határoz meg, és harmóniát teremt köztük! Elsősorban az idősebbek, régebben gyakorlók példamutatásával történik, megerősítve és tovább élesztve ezzel a közösségi szellemet.

Ruházat, viselet:

1. A ruházatnak (hakamának, gínek) mindig tisztának, vasaltnak kell lennie. Kezdők viselhetnek sötét színű nadrágot, melegítőt, illetve fehér pólót, felsőt.

2. Az uagi-t (felső ruházat az Iaidoban) úgy kell viselni, hogy a mellkas mindig el legyen takarva, nyaki résznél gondosan összehúzva.

3. A gyakorlás mezítláb történik. Zoknit, tabit (japán lábviselet) csak akkor lehet hordani, ha annak komoly egészségügyi oka van, és ennek a viseletére a Tanár is engedélyt adott.

4. Gyűrűt tilos, egyéb feltűnő ékszereket nem illik viselni a dojo-ban.

Érkezés:

Nem illik késni! A dojo-t a gyakorláshoz elő kell készíteni, ha lehet a kezdési időpont előtt! Ha valaki mégis késik, végig kell csinálni a hadzsime no to rei-t (nyitó to rei), és szeizába várni, amíg a Tanár nem szólít! (Kérdezd meg hogyan?)

Korai befejezés:

Amennyiben hamarabb be kell fejezni a gyakorlást a tanulónak, akkor a Tanárnak a kezdés előtt szólni kell, majd távozás előtt végig kell csinálni az óvari no toreit (záró to rei). (Kérdezd meg hogyan?)

Etikett a dojo-ban:

1. A dojo-ba történő belépés bal lábbal történik, a kilépés pedig a jobbal.

2. A dojo-ba be-illetve kilépéskor mindig az előírt meghajlási módon, tiszteletteljesen kell meghajolni! (Kérdezd meg, miként történik?)

3. Cipővel, papuccsal a lábunkon a dojo-ba belépni nem szabad.

4. A gyakorlás kezdete a terem felmosásával kezdődik, és az elpakolással végződik, (felmosórongy, vödör, zászló stb.) amelynek a kezdők, alacsony fokozatúak a felelősei. A felmosás, a tanár kivételével mindenkinek kötelező! Amennyiben magas fokozatú Tanár van a teremben, és megpróbál felmosni, azt udvariasan el kell utasítani, illetve kezéből ki kell venni a tisztító eszközt(öket)!

5. Ha a kardok (bokutó/bokken/iaito/shin-ken) nincsenek használatban, azokat mindig az előírt szabályok szerint kell elhelyezni a dojo-ban. (Kérdezd meg hogyan?)

6. Átlépni a másik kardján nem illik!

7. A kardhoz hozzáérni gazdája engedélye nélkül nem lehet (kivételt képez a tanár, a gyakorlás alatt)

8. A kardot, kérésre mindig kötött szabályok szerint kell átadni a másiknak, melytől eltérni nem szabad! (Kérdezd meg, miként történik?)

9. Az iaito-t (gyakorló kardot) mindig meg kell tisztítani a használat után. (Kérdezd meg hogyan?)

A rangsor: Kohái-Szempái-Szenszei

Ez a tanuló-oktató-tanár viszony, mely személyek természetszerűleg vannak egymás alá rendelve, ezek figyelembe tartása szerint kell viselkedni.

1. Sorakozó a következő sorrendben történik: Az elöl álló tanárhoz képest, baloldalt sorakoznak fel a legmagasabb fokozatúak (a sómenhez legközelebb), azonos fokozat esetén – aki régebben kapta meg az adott fokozatot, illetve azonos vizsgaidőpont esetén aki az idősebb. Kivetél lehet a kezdőknél, ahol előrébb állhat az aki régebben kezdte, de fiatalabb.

2. Ha egy magas fokozatú Mester érkezik: Már érkezése előtt időben várni kell Őt, figyelni hova, hogyan érkezik meg? Táskáját, poggyászát be kell vinni az öltözőbe, gyakorlás végén a keiko-gi-ját, hakamáját összehajtani, kardját megtisztítani (ha kérésre megengedi), illetve kivinni a csomagjait a gépkocsiba! Ezzel azt fejezi ki a tanuló, hogy értékeli a kapott tanítást, tiszteli a közös utat, illetve amit a mester már bejárt!

Ha nem tudsz a feljebbvalód iránt tiszteletet, és FIGYELEMET adni, hogyan tudnád megérteni az Önmagad iránti tiszteletet, és megtanulni a megfelelő figyelmet a saját dolgaid iránt?

3. Gyakorlások utáni tiszteletadás:

Minden gyakorlás után lehetőség van arra, hogy személyre szóló tanácsot kapjon mindenki. Ezt szeizában, meghajlással kell kérni, majd ugyanígy meghajlással megköszönni! A kérdések bármire vonatkozhatnak, amire a gyakorlás alatt nem sikerült választ kapni, vagy a tanuló szeretné ezt csak a tanárral megosztani.

Ne feledd, a kérdésekkel a tanárt is segítheted a saját fejlődésében!

Leave a Reply